Projekce
architektura
Vizualizace - dvůr
Vizualizace - Uliční fasáda
Vstupní brána
Vchodové dveře
Dvůr 1
Dvůr 2
Dvůr 3
Dvůr 4
Kryté terasy
Terasa přízemí 1
Terasa přízemí 2
Terasa patro
Zádveří
Pohled do zrcadla schodiště
Schodiště 1
Schodiště 2
Chodba patro 1
Chodba patro 2
Detail úchytu 1
Detail úchytu 2

Rodinný dům Praha 8

2014

-studie 09/2014

-dokumentace odstranění stavby 01/2015

-dokumentace pro územní a stavební řízení 03/2015

-dokumentace pro provedení stavby 05/2015

V ulici se nachází zástavba rodinnými domy, které jsou v současné době postupně přestavovány a rekonstruovány.  Dům je umístěn na hranici pozemku s uliční částí, dům je umístěn do nově vzniklé proluky, stavbou tohoto domu se založí řadová zástavba, v současné chvíli 3rodinné domy v řadě. Objekt je obdélníkového tvaru, se dvěmi nadzemními podlažími a částečným podsklepením, s pultovou střechou do ulice, střešním pultovým světlíkem a plochou střechou. Objekt má obdélníkový tvar o maximálních rozměrech 15,8/14,275m s přilehlou terasou na východní straně domu. Hmota domu je dvoupodlažní s pultovou střechou do ulice se sklonem 15°.Výrazovým prvkem objektu je absence přesahu okapové hrany. Okenní otvory jsou převážně sloučeny do skupin Na východní straně je nad terasami navrženo stínění rámovou konstrukcí vyplněnou zámečnickou konstrukcí zastiňovacích lamel.

-studie: Ing.arch. Aneta Stružková

-souhrnná část, koordinace: Ing.arch. Aneta Stružková

- stavební část: Ing. Tomáš Rejna

- statická část: HHstatika s.r.o.

- fotografie: Klára Cvrčková