Projekce
architektura
Hala pro mezisklad odpadu I
Hala pro mezisklad odpadu I

Hala pro mezisklad odpadu I

2013

- DUR, DSP 11/2013

- realizace 2014

Jedná se o stávající ocelovou halu, která je v současné době umístěna na jiném místě v republice, původně s jiným majitelem. Hala je obdélníková s obloukovým zastřešením, původně byla umístěn na podlahovou betonovou desku, nově bude umístěna na obvodové železobetonové stěny v.2m a bude sloužit jako mezisklad odpadu, při zpracovávání odpadu. Půdorysný tvar je obdélníkový o maximálních rozměrech 15,25 a 31,55m. Hala má zastřešení z vlnitého plechu, stěny jsou železobetonové, čela haly jsou obloženy vlnitým plechem, variantně průsvitným polykarbonátem, kvůli dennímu prosvětlení. Ocelové konstrukce haly jsou natřeny šedým nátěrem. Nosnou konstrukci tvoří 11 obloukovým rámů, tvořených trubkovými profily.

-souhrnná část, koordinace: Ing.arch. Aneta Stružková

-stavební část:  Ing.arch. Aneta Stružková

-statická část:  Ing. Martin Klíma

-PBŘ, SHZ, EPS: Josef Němeček

-elektro: Pavel Rubín