Projekce
architektura
Hala pro třídící linku
Hala pro třídící linku
Hala pro třídící linku

Hala pro třídící linku

2013

- DUR, DSP 11/2013

- realizace 2014

Účelem objektu je rozšíření stávající výroby – zpracování odpadů - o třídící linku. Linka bude dodána dodavatelem technologie. Zastavěná plocha haly je 1903 m2. Prostor třídírny má 1792m2.

Hala má nepravidelný tvar o maximálních rozměrech 74,65/74,61m. Prostorově je to jednolodní objekt s pultovou střechou (3,5°), spádovanou směrem na jih. Hala je rozdělena na dva prostory o různých světlých výškách. Severní část má sv.v.8m, jižní část 10m. K objektu haly jsou přistaveny objekty hygienického zázemí a objekt pro rozvodnu a ventilovou stanici. Hala je založena na železobetonové desce, do níž jsou vetknuté železobetonové obvodové, střední nosné stěny a střední nosné sloupy. Tyto stěny a sloupy jsou vysoké 4m, dále do požadované světlé výšky tvoří obvodovou konstrukci ocelové sloupy s opláštěním trapézovým plechem. Severní přístupová strana uzavřená opláštěním není, je volně přístupná pro jakoukoliv mechanizaci. Střešní konstrukci tvoří ocelové prostorové příhradové konstrukce, se střešní krytinou z trapézového plechu. Železobetonové stěny jsou řešeny jako pohledové, objekty přístaveb hygienického zázemí a rozvodny jsou zděné s šedou omítkou a střechou z trapézového plechu. Okna jsou plastová bílá.

-souhrnná část, koordinace: Ing.arch. Aneta Stružková

-stavební část:  Ing.arch. Aneta Stružková

-statická část:  Ing. Martin Klíma

-PBŘ, SHZ, EPS: Josef Němeček

-ZTI: Ing.arch. Aneta Stružková

-elektro: Pavel Rubín

-technologie: Technicbeton s.r.o., Bluetech s.r.o.