Projekce
architektura
Rekonstrukce haly 24 a 31B v areálu UVR
Rekonstrukce haly 24 a 31B v areálu UVR

Rekonstrukce haly 24 a 31B v areálu UVR

2014

-dokumentace pro provedení stavby 04/2014

Hala 24

Ve stávající jihozápadní přístavbě haly bude zrekonstruováno stávající hygienické zázemí a šatny (rozdělení na čistý a nečistý provoz). Součástí bloku šaten jsou sprchy a hygienická zázemí, přístupná z šaten i samostatně z veřejné chodby. V jihovýchodní nižší části haly jsou umístěny strojovny vzduchotechniky, případné sklady. Je zde také v návaznosti na šatny a hygienické zázemí umístěná denní místnost a kancelář. Dále technická místnost s plynovým kotlem a strojovna VZT (obojí bude sloužit pro blok šaten a kancelář). Prostor hlavní haly bude upraven pro instalaci a provoz nové technologie třídění odpadů. Statická konstrukce haly zůstane zachována. Stávající betonové podlahy budou demontovány včetně podkladních vrstev a nahrazeny vláknobetonovou deskou s novou povlakovou hydroizolaci. Dle požadavků technologie i dalších profesí budou součástí podlahové konstrukce násypka pro příjmový dopravník, bezodtokové jímky, revizní šachty kanalizace, instalační kanály atp. Podlaha je nově navržena chemicky odolná, vodotěsná, dostatečně únosná pro plánovaný provoz. Prostor železobetonových násypek bude upraven pro potřeby biofiltrů. Stávající fasáda bude provedena kompletně nová zateplená. Zateplovací systém bude dvouplášťový větraný, zateplený minerální vlnou, opláštěný trapézovými plechy. Okna, dveře a vrata budou kompletně vyměněny. Do konstrukce střechy nad hlavními loděmi se nebude zasahovat z důvodu instalace fotovoltaické elektrárny, střecha nad nižšími přístavbami bude rekonstruována. Vnitřní vestavby budou z části bourané. V hale budou realizovány nové opěrné stěny a otvory pro dopravníky.

-souhrnná část, koordinace: Ing.arch. Aneta Stružková

-stavební část: Ing. Tomáš Rejna

-statická část:  HHstatika s.r.o. - Ing. Jan Hora

-PBŘ, SHZ, EPS: Josef Němeček

-elektro silnoproud: Pavel Rubín

-vytápění: Ing. Roman Schneider

-měření a regulace: Luděk Berger

-vzduchotechnika: Ing. John Gebert

-ZTI - Ing. Michal Písařík

-elektro slaboproud: Ing. Jan Benda

-technologie: Bluetech s.r.o.

-biofiltry: Odour s.r.o.