Projekce
architektura
Hala pro mezisklad odpadu II
Hala pro mezisklad odpadu II

Hala pro mezisklad odpadu II

12/2014

- DUR, DSP 12/2014

- realizace 05/2015

Hala je jednolodní, nezateplená. Jedná se o ocelovou pultovou halu na rozpětí 15,45 m a délky 34,6m. Hala je opláštěna trapézovým plechem.  Základ je tvořen železobetonovými základovými patkami a betonovým pasem. Podlahu tvoří strojně hlazený beton, z kterého monoliticky vystupuje po obvodu opěrná stěna výšky 1,5m, chránící ocelovou konstrukci při manipulaci nakladače s odpadem. V čelní stěně je vjezd š. 5,0 m a výšky 5,0 m. Výztuž stěn je vázaná. Střecha je vybavena okapovými žlaby a svody s odvedením dešťové vody do stávající areálové dešťové kanalizace. Tyto výrobky jsou z pozinkovaného plechu a jsou podepřeny doplňkovou zámečnickou konstrukcí z uzavřených ocelových profilů.

-souhrnná část, koordinace: Ing.arch. Aneta Stružková

-stavební část: Ing. Tomáš Rejna

-statická část: FOLBER a.s.

-PBŘ, SHZ, EPS: Josef Němeček

-elektro: Pavel Rubín