Projekce
architektura

Služby

Poradenská činnost

 • zajištění/spolupráce při inženýringu – zajištění všech potřebných vyjádření a povolení
 • spolupráce při výběrových řízeních
 • spolupráce při získávání dotací EU
 • spolupráce při vyřizování úvěru

Projekce

 • návrhy a studie staveb, částí staveb
 • zpracování kompletních jednotlivých stupňů dokumentací:
  • územní souhlas/územní rozhodnutí
  • ohlášení/stavební povolení
  • provedení stavby
  • zadávací dokumentace
  • změnové dokumentace
  • odstranění stavby
  • projekty na studny, vrty, ČOV
 • samozřejmostí je zajištění:
  • radonový průzkum
  • geodetické zaměření
  • geologický průzkum
  • hydrogeologický průzkum
  • průkaz ENB
  • výkaz výměr, rozpočet stavby

Interiéry

 • návrhy/varianty řešení interiérů 2D
 • návrhy/varianty řešení interiérů 3D vizualizace
 • zpracování výrobních výkresů na atypické interiérové prvky
 • návrh/výběr/zajištění dodání konkrétních typů podlah, obkladů, osvětlení, nábytku, kuchyňských linek, apod.